Our Team

  (212) 402-7855
  9173995428
  (212) 402-7856

Sotirios's Bio

Bio Coming Soon...
Sotirios Dimitriadis

View Sotirios's Listings

2 BD Apartment in Long Island City
$5,695
2 BD Apartment in Long Island
$3,138
1 BD Apartment in Astoria
$3,100
1 BD Apartment in Astoria
$2,800
1 BD Apartment in Astoria
$2,750
1 BD Apartment in Long Island City
$2,700
1 BD Apartment in Long Island City
$2,590
1 BD Apartment in Astoria
$2,400
View all RENTALS listings by this agent