Our Team

  (212) 402-7855
  9173995428
  (212) 402-7856

Sotirios's Bio

Bio Coming Soon...
Sotirios Dimitriadis

View Sotirios's Listings

3 BD Apartment in Long Island City
$4,569
3 BD Apartment in Long Island City
$4,330
2 BD Apartment in Long Island City
$4,235
3 BD Apartment in Long Island City
$4,235
3 BD Apartment in Long Island
$3,857
2 BD Apartment in Long Island City
$3,030
2 BD Apartment in Long Island City
$2,995
2 BD Apartment in Long Island City
$2,995
View all RENTALS listings by this agent